Telsiz Haberlesme Sistemleri Distribütörü

Lisanslı telsiz

Lisanssız telsiz

Telsiz aksesuar

Telsiz fiyatları

Telsiz modelleri

Kaliteli ve ekonomik çözümler

Telsiz Ücret Tarifesi 2020

Telsiz Ücret Tarifesi 2020
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
TELSİZ KULLANIM ÜCRETLERİ
KARARI
Karar Tarihi : 31.12.2019
Karar No : 2019/DK-SYD/333
Gündem Konusu : 2020 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
KARAR : Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığının hazırladığı
takrir ve ekleri incelenmiştir.
05.11.2008 Tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 46’ncı maddesinin birinci fıkrası,
11.12.2018 tarihli ve 2018/DK-SYD/355 sayılı Kurul Kararı ve 23.12.2019 tarihli 30987 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 512 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne istinaden belirlenen 2020
yılı Telsiz Ücret Tarifesi’nin 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Ek’te yer aldığı
şekilde onaylanması hususuna karar verilmiştir.EK1/3
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
TELSİZ ÜCRETLERİ
2020 Yılı İçinUygulanacakÜcret (TL)

1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ
(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile ek ve değişikliklerinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı
Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu
sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)
a.Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamedekayıtlı her cihaz için)
1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el) 63,80
2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz 319,14
3) Sabit telsiz 159,57
b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi
1) Her baz istasyonu için 319,14
2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına
(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda,
abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına),
(Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve
benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerdenalınmaz)34,15
c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri
1) Her baz istasyonu için 319,14
2) Sistemdeki her abone başına 31,94
d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz
sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)
1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına 159,57
2) Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)
a) Sabit telsiz cihazı 79,78
b) Mobil telsizi (araç/portatif/el) 31,94
e. Radyolink sistemleri
1) Sistemde bulunan her cihaz başına 319,14
f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava
araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
1) Sabit uydu ana yer istasyonu 3.191,38
2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına) 47,87
2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)
(İşletmecilerin, 18/5/2009 tarihli ve 2009/15001 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile ek ve değişikliklerinde belirtilen Frekans Kullanım Hakkı
Ücretlerine tabi olan frekansların kullanıldığı telsiz sistemleri ile bu
sistemlerine ait aboneleri/kullanıcıları hariç)
a. Kara telsiz sistemleri
1) LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda
bulunan kanal adedi başına) 319,14
2) Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

EK
2/3
a) Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere,
sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5
kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap edilir.)
1. Her simpleks kanal için 31,94
2. Her simpleks role kanalı için 63,80
3. Her dupleks kanal için 95,73
4. Her dupleks role kanalı için 127,65
b) Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına 63,80
b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri
1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band
genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunanTRx) başına
a) 200 kHz'e kadar (dahil) 127,65
b) 201 kHz-1.25 MHz arası (dahil) 398,95
c) 1.25-5 MHz arası (dahil) 1.595,69
d) 5 MHz'den yukarısı 1.914,85
2) Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına
(Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda,
abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına),
(Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve
benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden
alınmaz)34,15
c. Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme
tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre
1) Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band
genişliğine göre her yıl alınmak üzere)
a) 2 MHz dahil olmak üzere 127,65
b) 2 MHz-7 MHz (dahil) 255,33
c) 7 MHz-28 MHz (dahil) 510,59
d) 28 MHz-56 MHz (dahil) 1.021,23
e) 56 MHz-140 MHz (dahil) 2.042,49
f) 140 MHz-250 MHz (dahil) 4.085,00
g) 250 MHz ve üzeri 8.169,96
2) Sistemdeki her abone başına 31,94
d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsizsistemleri
1) Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına 127,65
2) Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)
a) Her simpleks röle kanalı başına 31,94
b) Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına) 15,96
e. Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanalfrekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına
1) 2 MHz dahil olmak üzere 25,55
2) 2 MHz-7 MHz (dahil) 76,62
3) 7 MHz-28 MHz (dahil) 153,16
4) 28 MHz-56 MHz (dahil) 306,36
5) 56 MHz-140 MHz (dahil) 612,74
6) 140 MHz-250 MHz (dahil) 2.042,49
7) 250 MHz ve üzeri 4.085,00
EK3/3
f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve havaaraçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
1) Sabit uydu ana yer istasyonu 3.191,38
2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları (cihaz başına) 47,87
3. GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA VEKULLANMA
İZİN ÜCRETLERİ
a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)
a) Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti 1.595,69
b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici
İzin Ücreti
1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera, Video Link, Ses
Link, SNG, vb gibi.) 1.595,69
2) Diğer Telsiz Sistemleri 797,85
b. İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti
ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak
alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.
4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE TESTÜCRETLERİ
a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye'de imal edilen prototip
cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan
cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)
1) Telsiz verici-alıcı cihazları 319,14
2) Telsiz verici cihazları 159,57
3) Telsiz alıcı cihazları 159,57
b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test
sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)
1) Telsiz verici-alıcı cihazları 127,65
2) Telsiz verici cihazları 63,80
3) Telsiz alıcı cihazları 63,80
5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK
SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ
a. Güvenlik Sertifikası 79,78
b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm
başına) 1.595,69
c. Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli) 4.787,08

Marmara Telsiz ve Haberleşme sistemleri ltd.şti. olarak  OKTH frekans kiralama hizmetlerini en iyi şekilde ve uygun fiyat garantisi ile sunmaktadır. OKTH telsiz sisteminizle ilgili soru, istek ve ayrıntılı bilgi için  firmamıza iletebilirsiniz 0216 4571466  www.marmaratelsiz.com.tr

Copyright © Marmara İletişim Elektronik Altyapı ve Servis Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır.
web tasarım : studyocrea